O NAS

         
Firma NOVUM PROJEKT świadczy usługi
w zakresie 
obsługi
nowych oraz istniejących inwestycji
pod kątem uzyskiwania koniecznych pozwoleń
w obszarze ochrony środowiska

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wykonujemy operaty wodnoprawne oraz dokumentacje zgłoszenia wodnoprawnego niezbędne do uzyskania pozwoleń. Zapewniamy opiekę nad projektem aż do wydania
decyzji

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Opracowujemy karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Reprezentujemy Inwestora przed organem wydającym decyzję

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Doradzamy przy doborze parametrów inwestycji oraz przygotowujemy weryfikację wymagań środowiskowych dla ustalonej koncepcji

KONTAKT

 
AdRES

ul. Planetarna 21C/4

62-020 Zalasewo

Gmina Swarzędz

Poland

 
Email
 
TeLEFON