DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższych działań:

- nawadnianie gruntów rolnych,
- budowa budynków mieszkalnych,
- budowa hal magazynowych, magazynowo-produkcyjnych i produkcyjnych,
- budowa, przebudowa i rozbudowa dróg publicznych,
i wiele innych.


Opracowywane przez nas dokumentacje zawierają obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu.