DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla poniższych rodzajów inwestycji:

  • zabudowa magazynowa, magazynowo-przemysłowa i przemysłowa,
  • zabudowa mieszkaniowa,
  • realizacja parkingów wielkopowierzchniowych,
  • budowa i przebudowa dróg publicznych,
  • pobór wód powierzchniowych i nawadnianie gruntów i upraw,
  • budowa i modernizacja obiektów mostowych,
  • realizacja sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i in.